06 1 998 9767
MENÜ

Általános szerződési feltételek


Dátum:15.12.2017

I. Általános rendelkezések 

1. A jelen általános szerződési feltételek (továbbiakban „Általános szerződési feltételek”) az www.astratex.hu  webáruházban elérhető áruk online értékesítéséhez kapcsolódó jogokat és kötelezettségeket szabályozzák, valamint az eladó (a webáruház működtetője) és a vevő között létrejött adásvételi szerződés szerves részét képezik. Az adásvételi szerződés megkötése alapján a vevő kijelenti, hogy megismerte a jelen Általános szerződési feltételek tartalmát és annak minden rendelkezésével egyetért. Az Általános szerződési feltételek hatályos szövege a honlapról letölthető számítógépre vagy más adathordozóra, illetve kinyomtatható. 

2. A jelen Általános szerződési feltételek 2021. április 15-én lépnek hatályba és visszavonásig érvényesek.  


II. Fogalommeghatározások 

 • Webáruház - a www.astratex.hu weboldal, amelyen keresztül az áruk online értékesítése történik. Tárhelyszolgáltató: Master Internet s.r.o (székhely: Jiráskova 21, 602 00 Brno, Cseh Köztársaság; web: www.master.cz)
 • Eladó - az ASTRATEX a.s. társaság, amely a prágai városi bíróság által működtetett kereskedelmi jegyzék B részébe a 27623. számon került bejegyzésre, székhelye pedig az alábbi címen található: 170 00 Prága 7, Holešovice, Na Maninách 315/4, Cseh Köztársaság, cégjegyzékszám: 25944355; adószám: CZ25944355; e-mail: info@astratex.hu; telefon: +36 1 998 9767; képviseli: Petr Vít. Az eladó ugyanakkor a webáruház működtetője is egyben. 
 • Vevő - az a fogyasztó vagy vállalkozó, aki vagy amely adásvételi szerződést köt az eladóval a webáruházon keresztül. 
 • Fogyasztó - a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.
 • Vállalkozó - az a személy, aki saját, önálló üzleti tevékenységet végez a saját felelősségére vagy profitszerzés céljából hasonló tevékenységet végez. Jelen Általános szerződési feltételek vonatkozásában a vállalkozó olyan személy, aki az üzleti tevékenysége érdekében hajt végre lépéseket. Amennyiben a vevő a megrendelésben megadja a cégjegyzékszámát, akkor figyelembe kell vennie, hogy a jelen Általános szerződési feltételekben rögzített vállalkozókra vonatkozó rendelkezések vonatkoznak rá. 
 • Adásvételi szerződés - az eladó és a vevő között, a webáruházon keresztül létrejött szerződés, amely tárgya az áruk értékesítése. 
 • Fogyasztói megállapodás - adásvételi szerződés, egy adott munka teljesítésére vonatkozó szerződés vagy bármely egyéb, a magyar jog szerint megkötött szerződés, amennyiben az abban résztvevő felek a fogyasztó és az eladó. 
 • Áruk - az eladó által a webáruházon keresztül eladásra bocsátott, birtokba vehető, forgalomképes ingó termékek. 
 • Futárszolgálat - szerződéses futárszolgálat, amely biztosítja az árunak, eladótól a vevő részére történő leszállítását. 
 • Munkanapok - a hétfőtől péntekig tartó naptári hét napjai, szombat és vasárnap, valamint azon napok kivételével, amelyek a vonatkozó jogszabályok szerint munkaszüneti napnak számítanak. 
 • Polgári Törvénykönyv -a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 
 • Kedvezménykód - több betűből és számból álló kód; a megrendelés leadásakor a kód megfelelő helyre történő beírásával a rendszer kedvezményt kalkulál a vevő számára az árukra vonatkozóan. A kedvezménykódokat az eladó promóciós események keretében bocsátja ki, vagy e-mail üzenetben küldi el. 
 • Ajándékutalvány - a webáruházban vásárolt ajándékkártya, amely nyomtatott és elektronikus formában is elérhető. Az ajándékutalvány egy kódot tartalmaz, amelyet a kosár megfelelő mezőjébe beírva az utalvány összege levonásra kerül a végső árból. 
 • Astratex Klub – hűségprogram, amely során a vásárló hűségpontokat kaphat. A hűségprogramban való részvétel feltételeit itt találja: https://www.astratex.hu/astratex-klub-husegprogram-altalanos-szerzodesi-feltetelek/
 • Csere és visszaküldés a webáruházon keresztül - az áru egyszerű visszaküldésére használható módszer, amely a webáruházban elérhető online űrlapon keresztül lehetőséget nyújt új áru lefoglalására is.  
 • Értékelés - Az Astratex.hu weboldalon található összes értékelés ellenőrzött vásárlóktól származik. Minden Vevő a megrendelés leadásakor megadott e-mail címre egy egyedi linket kap, amelyen keresztül értékelést tehet közzé a konkrét, megvásárolt Árukkal vagy szolgáltatással kapcsolatban. Egy megvásárolt termékről a Vevő csak egy értékelést tehet közzé. Az értékelés elküldése után a link érvényét veszti.


III. Az adásvételi szerződés megkötésének folyamata  

1. A webáruházban az áruk kapcsán feltüntetett árak és más tájékoztatások nem minősülnek ajánlattételnek, ez csupán felhívás ajánlattételre. Az ajánlatot a jelen szerződés szerint a vásárló teszi, amennyiben jelzi vételi, megrendelési szándékát a eladó felé. A szerződés akkor jön létre, amikor az eladó által küldött visszaigazoló e-mail a vásárló számára a levelezőrendszerében hozzáférhetővé válik. A megrendelés leadásakor (elküldésekor) a vevő elfogadja a jelen Általános szerződési feltételeket.  

2. A webáruházban található áruk megfelelő névvel vannak ellátva és általában leírással együtt kerülnek bemutatásra, amely a felhasznált anyagokról és az áruk egyéb tulajdonságairól ad tájékoztatást. Amennyiben az árukat többféle méretben és színben gyártják, a vevő kiválaszthatja a méretet és a színt mielőtt a termékeket a „Kosárba” helyezi.  

3. A vevőnek ki kell választania az árukat és amennyiben erre lehetőség van, azok színét, méretét és egyéb tulajdonságait, majd a „Kosárba tesz” (a „Kosárba” vagy a kosár ábrát mutató) gombra kattintva kell a termékeket a kosárba helyeznie. Az áruk megrendelése során a vevő visszaléphet bizonyos lépésekhez, hogy ellenőrizze a megrendelést vagy változtatásokat hajtson végre. A vevő regisztráció nélkül is adhat le megrendelést.  

4. Addig az időpontig, amíg a vevő a „Rendelés küldése” gombra kattintva be nem fejezi a megrendelési folyamatot és a rendelés kötelező érvényűvé nem válik (ajánlati kötöttség), a vevő bármikor törölheti a megrendelést azáltal, hogy a fentiekben leírt, a megrendelés elküldéséhez vezető lépéseket megszakítja és elhagyja azt a weboldalt, amelyen a megrendelés leadására lehetőség van.  

5. A kötelező érvényű megrendelés leadása után a vevő a megrendelésben megadott e-mail címre visszaigazolást kap a megrendelésről, amelynek egyebek mellett tartalmaznia kell a megrendelés számát és a megkötött adásvételi szerződés adatainak az összefoglalását. Az eladó köteles a vevő megrendelését 48 órán belül visszaigazolni. Amennyiben a 48 órás visszaigazolási kötelezettség ideje alatt a vevő nem kapott értesítést, megszűnik az ajánlattételi kötöttsége. 

6. Ha az eladónak az adásvételi szerződés teljesítésére vonatkozóan kérdése van, a megrendelésre történő hivatkozás megjelölése mellett kapcsolatba léphet a vevővel a vevő által, a megrendelés során megadott telefonszámon. 

7. Az jelen Általános szerződési feltételek hatálya alá tartozó adásvételi szerződés magyar nyelven jön létre. Az elektronikus úton megkötendő szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül. A rendelés adatait, a létrejött szerződést az eladó iktatja és 10 évig tárolja, azok utólag visszakereshetőek. 

8. Amikor a vevő megrendelése az eladó és a vevő között létrejött adásvételi szerződéssel megerősítésre kerül, akkor a megrendelést a teljesítés, illetve a további bizonyítás céljából el kell tárolni, valamint biztosítani kell, hogy a vevő a felhasználói fiókba történő belépés után hozzáférjen a megrendeléshez. A vevő, mint fogyasztó a megrendelt áruk elküldéséig jogosult az adásvételi szerződést következmények nélkül felmondani, azonban az ilyen felmondásról köteles az eladót e-mailben vagy telefonon tájékoztatni. A megrendelés a megrendelt áruk szállításáig módosítható, illetve a hibákat ki lehet javítani, kivéve a fizetési mód módosítását, amelyet csak az eladó hozzájárulásával lehet megtenni. 

9. Adatbeviteli hibák javítása: Önnek a megrendelés során a megrendelés véglegesítése előtt folyamatosan lehetősége van az Ön által bevitt adatok módosítására (a böngészőben a vissza gombra kattintva az előző oldal nyílik meg, így akkor is javíthatóak a bevitt adatok, ha Ön már a következő oldalra lépett). Felhívjuk a figyelmét, hogy az Ön felelőssége, hogy az Ön által megadott adatok pontosan kerüljenek bevitelre, hiszen az Ön által megadott adatok alapján kerül számlázásra, illetve szállításra a termék. Ha a vevő tévedésből vagy téves tartalommal küldi meg az adásvételi szerződés megkötésére irányuló nyilatkozatát, jelezze e-mail üzenetben vagy telefonon mielőbb a hibát az eladó felé.  

10. A Vevőnek lehetősége van az Eladó által a megrendelési folyamat részeként kínált extra szolgáltatások megvásárlására. A szóban forgó extra szolgáltatások a következők:
 • "Védelem a csomag sérülése vagy elvesztése ellen" egy szolgáltatás, amelynek keretében, amennyiben a vásárlást követően az árut a futárszolgálat elveszíti vagy megrongálja, a vevő különleges ügyféltámogatásban részesül, amelynek keretében az eladó a helyzetet soron kívül kezeli és vizsgálja felül, és késedelem nélkül új árut küld.
 • „Meghosszabbított visszaküldési idő“ egy szolgáltatás, amelynek megvásárlása az elállási időszakot a jelen ÁSZF VIII.1. cikkében meghatározott időszakon túl meghosszabbítja. Az elállási idő meghosszabbításának konkrét időtartamát a szolgáltatás leírása tartalmazza a szolgáltatás megvásárlásakor a megrendelési folyamat részeként.
 • „Expressz pénzvisszatérítés“ egy szolgáltatás, amelynek keretében az eladó biztosítja a vevőt arról, hogy ha az árut a szerződéstől való elállás miatt vagy bármely más okból visszaküldi, a vevő számára különleges ügyféltámogatást biztosít, amely az ilyen visszaküldés elsőbbségi feldolgozásából és az áru vételárának a vevő részére történő visszatérítéséből áll.

Az extra szolgáltatásokat az árukon felül különálló szolgáltatásként rendelhetők meg. Az extra szolgáltatás ára a megrendelésben szerepel, és az áruval együtt fizetendő. Az extra szolgáltatások természetüknél fogva az áruk csomagolásának és elküldésének időpontjában teljesülnek, így azok teljesítése az elállási határidő lejárta előtt is megtörténhet. Ebben az esetben a fogyasztónak nincs elállási joga ezekkel az extra szolgáltatásokkal kapcsolatban. Az extra szolgáltatások vállalkozások számára nem elérhetők.


IV. Vételár 

1. Az áruk és szolgáltatások webáruházban megjelenített vételára tartalmazza a 27% ÁFÁ-t és minden egyéb, törvények, vagy pénzügyi rendelkezések által előírt díjat. Az áru szállításának díja a szállítási módtól és a vételár kifizetésének módjától függően eltérő lehet.

2. Az áru azon vételárát, amely a megrendelés leadásakor érvényes, mind az eladóra, mind a vevőre nézve kötelező érvényű vételárnak kell tekinteni, és a megrendelés leadását követően a vételárat akkor sem lehet megváltoztatni, ha az eladó módosítja az áruk vételárának összegét vagy ha promóciós kedvezmény kampány van folyamatban. Amennyiben ugyanazt a típusú árut cserélik egy másik méretre, a vevő ugyanazt az árat köteles megfizetni, amely az eredeti megrendelésben szerepelt. Amennyiben a vevő az árut egy másik típusú árura kívánja cserélni, akkor az aktuális árlista szerinti árat kell alkalmazni, és a vevő nem jogosult árkedvezményt, illetve Persely kedvezményt igénybe venni, vagy azt a kedvezménykódot használni, amelyet az első megrendelésben használt. 

3. Az eladó fenntartja a jogot, hogy módosítsa a webáruházban eladásra kínált áruk vételárát, valamint, hogy promóciós kedvezmény kampányokat szervezzen az érvényes jogszabályi rendelkezések szerint. 

4. Az eladó különböző kedvezményeket biztosít (hűségkedvezmény, mennyiségkedvezmény, kedvezménykódok stb.). Ettől eltérő egyértelmű rendelkezés hiányában, minden kedvezményt csak egy alkalommal lehet igénybe venni. Többszöri felhasználás esetén, vagy amennyiben a kedvezményt egy bizonyos típusú kedvezményre vagy akcióra vonatkozó szabályok megsértésével veszik igénybe, az eladó jogosult megtagadni a kedvezmény elfogadását. Ilyen esetben az eladó köteles a vevőt értesíteni és lehetőséget biztosítani számára, hogy a kedvezmény nélkül küldje el a rendelést. 

Ajándékutalványok. Az ajándékutalványt nem lehet részekre bontani, vagyis az ajándékutalványon szereplő összeget a megrendelés során teljes egészében fel kell használni. Amennyiben az ajándékutalványon szereplő összeg magasabb, mint a megrendelés teljes összege, a különbözet nem kerül át egy új ajándékutalványra és a fel nem használt összeget az eladó nem téríti vissza. Az ajándékutalványt nem lehet pénzre váltani. Egy megrendelésben legfeljebb öt ajándékutalvány használható fel. 

Kedvezménykód. Egy megrendelésben csak egy kedvezménykódot lehet felhasználni. A kedvezménykódot ajándékutalvány vásárlására nem lehet felhasználni. 

Astratex Klub – további információt az Astratex Klubról itt talál.

A Astratex Klub vagy a kedvezménykóddal felhasznált összeget minden esetben arányosan kell elosztani a megrendelésben szereplő (kedvezményes vagy nem kedvezményes) termékek között. Amennyiben a vevő olyan megrendelésből küld vissza árut, amelyhez kedvezménykódot vagy a Astratex Klub lévő összeget használt fel, a kedvezmény levonása utáni összeg kerül visszafizetésre. A kedvezménykódok korlátozott ideig érvényesek és azok csak meghatározott időpontig használhatóak fel. Áru visszaküldésekor, vagy áruval kapcsolatos panasz esetén a kedvezménykód érvényessége nem újul meg.


V. Fizetési feltételek 

1. A vételárat magyar fizetőeszközben (magyar forintban) kell megfizetni. A megrendelt áru a teljes vételár és szállítási díj kifizetésig az eladó tulajdonában marad. 

2. A megrendelés leadása során a vevő kiválaszthatja, hogy milyen módon fizeti ki az áruk vételárát: 
 • Fizetés átvételkor: utánvétes fizetés az árunak a futártól történő átvételekor; készpénzben vagy bankkártyával.
 • Előre fizetés (készpénzmentes fizetés): a pénzösszeg azonnali átutalása számláról vagy fizetés bankkártyával; fizetés banki átutalással.

3. A vételár kifizetésének módját a megrendelés leadása után csak az eladó jóváhagyásával lehet módosítani. 

4. Tájékoztatási kötelezettség (Elektronikus Értékesítési Nyilvántartás; ERS) - az eladások rögzítéséről szóló törvény szerint az eladó köteles nyugtát kiállítani a vevő részére. Ezen felül az eladó köteles a kapott bevételt az adóhatóságnál online rögzíteni; technikai hiba esetén legkésőbb 48 órán belül. A vevő elfogadja, hogy az eladás elektronikus rögzítéséről szóló nyugtát elektronikus úton (e-mailben) kapja meg. 

5. A fizetési módokra vonatkozóan további tájékoztatás a webáruház szállítási és fizetési információkra vonatkozó részében található (https://www.astratex.hu/szallitas-es-fizetes/).  


VI. Szállítási feltételek 

1. Az árukat az eladó csak Magyarország területére szállítja ki. 

2. Az eladó vállalja, hogy az árukat minden alkotóelemmel és kiegészítővel együtt az adásvételi szerződésnek megfelelően szállítja ki a vevő részére. A megrendelés leadásakor a vevő az alábbi szállítási módok közül választhat: 
 • szállítás futárszolgálattal a megrendelésben megadott címre, 
 • személyes átvétel a partnerek által biztosított átvételi pontok egyikén. 

Az eladó azon kötelezettségét, hogy az árut a vevőnek leszállítsa akkor kell teljesítettnek tekinteni, amikor az eladó biztosítja a vevő számára, hogy a teljesítés helyén az árut átvegye, és erről a vevőt előzetesen tájékoztatja. Amennyiben az eladó szállítja ki az árut, akkor az eladó az árut a vevő (vállalkozó) részére úgy juttatja el, hogy átadja azokat a futárszolgálatnak a vevő részére történő kiszállítás céljából és így lehetővé teszi a vevő számára, hogy az a futárszolgálattal kötött szállítási szerződésből eredő jogait gyakorolja. A megrendelt áruk a vevő - fogyasztó - részére kiszállítottnak tekintendőek, amint azokat a futárszolgálat átadja.  

3. Amennyiben az áruk elérhetőek raktáron, az eladó az árukat általában az adásvételi szerződés megkötésének időpontjától számított három munkanapon belül juttatja el a vevő részére. Amennyiben a vevő banki átutalást választott fizetési módként, az árut az eladó azon időponttól számított három munkanapon belül szállítja le, amikor a vételár az eladó bankszámláján jóváírásra kerül.  

4. A weboldalon található szállítási időpontok tájékoztató jellegűek. Ezek az időpontok a szállító cégek várható szállítási időpontjain alapulnak. 

5. A vevő által a megrendelés során kiválasztott szállítási és csomagolási költségeket a vevő viseli; a szállítási és csomagolási költségek az eladó árlistájában vannak meghatározva. Az áruk kiszállítási költségeit, valamint a szállítási módokkal kapcsolatos információkat a webáruház szállításra és fizetésre vonatkozó része tartalmazza (https://www.astratex.hu/szallitas-es-fizetes/).   


VII. Az adásvételi szerződés felbontása és közös megegyezéssel történő megszüntetése  

1. Az eladó jogosult a vevővel kötött szerződést felmondani, amennyiben a megrendelt terméket már nem gyártják, vagy nem szállítják, valamint abban az esetben is, ha az áruk árában egyértelmű hiba van (vagyis az ár egyértelműen különbözik az adott típusú termék árától). 

2. Az eladó akkor is jogosult a szerződést felmondani, ha a vevő az adásvételi szerződés megkötésétől számított egy munkanapon belül nem teljesíti az átutalást.  

3. A vevő - vállalkozó - bármikor kérheti az eladótól az adásvételi szerződés felmondását a szerződés megkötésétől számított azon időpontig, amíg az eladó az árukat fel nem adja. Az adásvételi szerződés a szerződő felek közös megegyezésével akkor szűnik meg, amikor az eladó jóváhagyja a vevő számára az adásvételi szerződés megszüntetését.  


VIII. A fogyasztó elállási, felmondási joga 

1. Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Hasonlóképpen, ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, Ön jogosult 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést. A szerződés felmondására vonatkozó, fentiekben hivatkozott törvényben előírt jogon kívül, az eladó önkéntes alapon, az áruk átvételének időpontjától számítva kiterjesztett 30 napos időszakot biztosít a fogyasztó számára, hogy az árukat visszaküldje vagy kicserélje. E határidő a termék a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától kezdődik. Felhívjuk a figyelmet ugyanakkor, hogy a fogyasztó elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja. Ön határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát. 

2. A szerződés felmondása esetén alkalmazandó eljárásrend:

 • Ha Ön elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni - postán, telefaxon vagy elektronikus úton - küldött levél útján legkésőbb az áruk átvételétől számított 30. napon az eladó részére.
 • A Vevő köteles az árut, amennyiben lehetséges, a szállítólevéllel vagy egyéb, a szerződés létrejöttét igazoló bizonylattal együtt (annak érdekében, hogy megállapítható és beazonosítható legyen, hogy mely Vevőhöz és mely Megrendeléshez tartozó áruról van szó) késedelem nélkül, de legkésőbb a szerződéstől való elállást követő 30 napon belül elküldeni az Eladónak a megadott címre: Astratex.hu, 1097 Budapest, Gyáli út 18-20. (B épület). A határidő betartottnak minősül, ha a határidő letelte előtt visszaküldi/átadja a terméket. A Packeta szállítási mód esetén a termék visszaküldésének közvetlen költségét az eladó viseli. Egyéb szállítási mód esetén a termék visszaküldésének közvetlen költségét Ön viseli. Ön kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be. A szerződéssel kapcsolatos elállási jog nem gyakorolható olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak, romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében, olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza. A vevő nem köteles a szállítólevelet az áruhoz csatolni.

3. Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 10 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (ha a fogyasztó kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választ, a vállalkozás nem köteles visszatéríteni az ebből eredő többletköltségeket). A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy Ön nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

4. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli. Amennyiben az áruért teljesített kifizetés bankkártyával történt, a pénzösszeget ugyanilyen módon kell a vevő részére visszaküldeni. Amennyiben a bankkártyás fizetőrendszer a visszaküldési folyamatot bármilyen okból elutasítja, az eladó köteles elkérni a vevő bankszámlaszámát, hogy az adott összeget banki átutalással küldje vissza. Bármely egyéb fizetési mód esetén a vevők kötelesek megadni a bankszámlaszámukat a pénzösszeg visszafizetése céljából. Az eladó csak akkor köteles utalvány formájában visszautalni a pénzösszeget, ha a fenti visszaküldési mód nem lehetséges. A kapott összeget az eladó csak akkor juttatja vissza más módon a vevő részére, ha a vevő hozzájárul az egyéb módon történő visszaküldéséhez és ez nem jelent számára többletköltséget. A kifizetett összeg nem utalható vissza olyan számlára, amely célja kölcsön, hitel, megtakarítás stb. visszafizetése.  

5. A promóciós kedvezményekre való jogosultság (ajándék, árkedvezmény vagy egyéb típusú kedvezmény) akkor vehető igénybe, ha a megrendelés minden tekintetben megfelel az aktuálisan meghirdetett eseménynek. Abban az esetben, ha a vevő az adásvételi szerződést felmondja, ezen jogosultsága is megszűnik. Az ajándékot a nem megfelelő árukkal együtt vissza kell küldeni. Amennyiben a vevő csak az áruk egy részét küldi vissza és a vevőnél maradt termékek értéke nem haladja meg az ajándékra való jogosultság értékhatárát, akkor a vevő az ajándékot is köteles visszaküldeni. Egyéb esetben a vevőnek meg kell fizetni az ajándék normál árát.

6. Csere és visszaküldés a webáruházon keresztül. Az Eladó elektronikus űrlapot biztosít a Vevő számára az Áruk visszaküldéséhez vagy cseréjéhez a https://exchange.astratex.hu/ oldalon. A visszaküldeni vagy cserélni kívánt áruk visszaküldéséhez az Eladó a Foxpost illetve a Packeta csomagküldő szolgálatok általi ingyenes szállítási lehetőséget ajánlja. A Packeta csomagküldő szolgáltatón keresztül történő bérmentesített visszaküldéshez a Vevő a 91494502 azonosítókódot használhatja. A Foxpost csomagautomaták általi ingyenes visszaküldéshez a https://foxpost.hu/ oldalon létrehozott felhasználói fiók szükséges, ahol a Vevő a csomagadatok megadása és a címzett kiválasztását követően kapott egyéni feladási kódot használhatja. A bérmentesített küldemény költségét az Eladó viseli. A Vevő nem jogosult automatikusan a fenti ajánlott módtól eltérő módon igénybevett szállítás postaköltségének visszatérítésére. A postai vagy egyéb szállítási szolgáltatás költségét a Vevő fizeti meg. A Vevőnek lehetősége van az áruk cseréjére és visszaküldésére használható online szolgáltatást egy megrendelésre vonatkozóan egymás után többször is igénybe venni, amely során az árukat díjmentesen küldheti vissza a Packeta vagy a Foxpost szolgáltatásán keresztül bérmentesített küldeményként. A webáruházon keresztül történő csere és visszaküldés esetén nem érvényesíthető sem kedvezménykód, sem Astratex Klub pont.


IX. Kellékszavatosság, termékszavatosság 

1. Kellékszavatosság 

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával? 

Ön az eladó hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint. 

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján? 

Ön - választása szerint-az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: 

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat. 

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot. 

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét? 

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított kétéves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. 

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét? 

Ön az eladó vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét. 

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének? 

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást az eladó vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt. 

2. Termékszavatosság 

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával? 

Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön - választása szerint - az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet. 

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján? 

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. 

Milyen esetben minősül a termék hibásnak? 

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. 

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét? 

Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. 

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét? 

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania. 

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól? 

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy: 
 • a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy 
 • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy 
 • a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered. 

A gyártónak a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania. 

Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti. 

3. Abban az esetben, ha a kiszállított terméknek látható anyag- vagy gyártási hibája van, ideértve a szállítás során keletkezett sérüléseket, kérjük, hogy a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított 2 hónapon belül közölje velünk az info@astratex.hu címre küldött e-mailben vagy vállalkozásunk címére küldött levélben, vagy pedig az áru átvételekor a fuvarozó munkatársának. Ha a vevő hibás teljesítésből eredő jogát érvényesíti, az eladó írásban visszaigazolja a jog érvényesítésének időpontját, a javítás elvégzését és annak időtartamát.  


X. Fogyasztói panaszokra vonatkozó speciális rendelkezések 

A vevő a termékkel vagy az eladó tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait (panaszait) az alábbi elérhetőségeken (e-mail, telefon) terjesztheti elő: 

Eladó: ASTRATEX a.s.
Székhely (panaszügyintézés helye): 170 00 Prága 7, Holešovice, Na Maninách 315/4, Cseh Köztársaság
E-mail: info@astratex.hu
Telefonszám: +36 1 998 9767

1. A fogyasztó az eladónak, illetve az eladó érdekében vagy javára eljáró személynek az áru fogyasztók részére történő forgalmazásával, illetve értékesítésével közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát szóban vagy írásban közölheti az eladóval. A szóbeli panaszt azonnal meg kell vizsgálni, és szükség szerint orvosolni kell. Ha a fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, az eladó a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy másolati a fogyasztónak legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldeni. A telefonon vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panaszt az eladó köteles egyedi azonosítószámmal ellátni.

Az írásbeli panaszt az eladó - ha az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa eltérően nem rendelkezik - a beérkezését követően harminc napon belül köteles írásban érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. A panaszt elutasító álláspontját az eladó indokolni köteles. Az eladó a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni. A panasz elutasítása esetén XII. Fejezetben foglalt jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva Ön előtt.

 

XI. Személyes adatok védelme 

A személyes adatok kezelésére vonatkozó összes fontos információ az alábbi linken érhető el: https://www.astratex.hu/adatvedelmi-nyilatkozat/.  


XII. Vitarendezés 

1. Amennyiben az eladó és a vevő között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak a fogyasztó rendelkezésére: 

2. A fogyasztó - panasz elutasítása esetén, annak jellege szerint - békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A békéltető testület eljárása megindításának feltétele, hogy a fogyasztó az eladóval közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését. A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban. A békéltető testület a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák által működtetett független testület.  

A békéltető testületek elérhetőségei: a www.bekeltetes.hu

3. Amennyiben a fogyasztó fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fogyasztóvédelmi elsőfokú hatósági feladatokat a fogyasztó lakóhelye szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatalok látják el.

A kormányhivatalok elérhetőségei: www.fogyasztovedelem.kormany.hu/#/fogyasztovedelmi_hatosag

4. A fogyasztó jogosult a vita békés rendezését online, térítésmentesen kezdeményezni a következőweboldalon elérhető OVR platformon (online vitarendezési platform) keresztül: www.ec.europa.eu/consumers/odr/.

A hazai OVR kapcsolattartó pont elérhetőségei az alábbiak:
Innovációs és Technológiai Minisztérium - Európai Fogyasztói Központ
Székhely: 1027 Budapest, Csalogány u. 9-11.
Levelezési cím: 1440 Budapest Pf. 1.
Telefon: 06-1-795-52-33
E-mail: odr@itm.gov.hu

5. A fogyasztó jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének akár bíróság előtti érvényesítésére is polgári eljárás keretében. 

6. Az eladó vállalja, hogy elsősorban békés úton kívánja rendezni a vevővel a felmerült vitákat, kivéve, ha a vevő ezt visszautasítja. 


XIII. Záró rendelkezések 

Jelen Általános szerződési feltételek az eladó weboldalán, a vevő által elektronikus formában leadott megrendelés időpontjában megjelenített szövegezéssel érvényesek és hatályosak. A szerződési feltételek végleges szövegét szintén meg kell küldeni a vevő részére a megrendelés megerősítésével együtt. Az eladó fenntartja a jogot, hogy a feltételeket módosítsa. Az Általános szerződési feltételek értelmezésére, valamint az itt nem szabályozott kérdésekben a magyar jog az irányadó. trusted