Magazin Csere és visszaküldés

A kosara üres

Kár érte. Adjon hozzá valamit a Kedvencek közül vagy tekintse meg Új termékeinket.

Tájékoztatás a személyes adatok feldolgozásáról


Dátum:24.5.2018

Az Astratex, a.s. társaság, cégjegyzékszám: 259 44 355, székhely: Na Maninách 315/4, Holešovice, 170 00 Praha 7, Cseh Köztársaság, bejegyezve a Prágai Városi Bíróság által vezettet cégjegyzékben B szakasz, 27623 betét alatt (továbbiakban: „Astratex“), mint a személyes adatok kezelője ezennel tájékoztatja Önt - mint az ún. adatalanyt - a személyes adatok Astratex általi feldolgozás módjáról és terjedelméről, beleértve az Ön személyes adatainak feldolgozásával kapcsolatos jogok terjedelmét.

1. Milyen személyes adatokat kezel az Astratex?

Az Astratex az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet); (továbbiakban „Rendelet“) alapján, illetve a személyes adatok védelmére vonatkozó releváns belföldi jogszabályokkal összhangban kezeli azon személyes adatokat, amelyeket Ön az áruvásárlással vagy szolgáltatások igénybevételével (pl. webshopban történő rendelés keretében, feliratkozás a hírlevelekre az Astratex.hu weboldalon vagy árureklamáció során a vevőszolgálaton keresztül) kapcsolatban szolgáltat az Astratex részére. Az alábbi személyes adatokról van szó:

 • Keresztnév és vezetéknév
 • E-mail cím
 • Telefonszám
 • Tartózkodási cím vagy kézbesítési cím
 • Jelszó, titkosított formában
 • Személyes profil jellegű információk, mint az életkor, a nem
 • Vevőszolgálattal folytatott beszélgetés hangrögzítése

Az Astratex továbbá olyan személyes adatokat dolgozz fel, amelyekhez az áruvásárlás vagy szolgáltatások igénybevétele során jut hozzá:

 • IP cím
 • Cookies-fájlok
 • Böngészőre és gépberendezésre vonatkozó adatok
 • Földrajzi adatok
 • Vásárlással kapcsolatos adatok (pl. az áru fajtája, az áru ára, vásárlás dátuma, a felhasználói fiókkal kapcsolatos információk)
 • Esetleg egyéb online azonosítók

Jelen adatokat az Astratex kizárólag az alábbiakban részletezett célokból, illetve a célok eléréséhez feltétlenül szükséges mértékben és ideig dolgozza fel.

2. Milyen célból, illetve milyen jogcímen történik az Astratex általi személyes adatok feldolgozása?

 • Webshopban történő vásárlással kapcsolatos személyes adatok feldolgozása
  • A személyes adatok feldolgozása feltétlenül szükséges az adásvételi szerződés megkötéséhez, illetve az azt követő teljesítéséhez, a megrendelt áruk leszállításához, illetve a törvény által előírt adózási kötelezettségek teljesítéséhez.
  • A rendelési folyamat során az Astratex gyűjti és feldolgozza a személyes adatait az alábbi terjedelemben – keresztnév, vezetéknév, tartózkodási cím vagy kézbesítési cím, telefonszám, e-mail cím. Ezen személyes adatok közlése alapfeltétele az adásvételi szerződés megkötésének vagy módosításának, miközben a személyes adatok rendelkezésre bocsájtása elsődlegesen az Ön egyértelmű és megtéveszthetetlen azonosítására szolgál, illetve az Önnel történő kapcsolattartáshoz a rendelt áru kézbesítése céljából.
 • Kérdések, megjegyzések és árureklamáció intézésével kapcsolatos személyes adatok feldolgozása
  • A személyes adatok feldolgozásának jogcíme az Astratex szerződésekből és törvényi kötelezettségekből eredő kötelezettségek teljesítése. Az Astratex a személyes adatokat reklamációk intézésével, továbbá a reklamációk intézésével felmerült esetleges vitákkal kapcsolatban, a jogos érdekeinek érvényesítése céljából is fel dolgozza.
  • A reklamációk intézése során az Astratex a személyes adatait az alábbi terjedelemben dolgozza fel – keresztnév, vezetéknév, tartózkodási cím vagy kézbesítési cím, telefonszám, e-mail cím, rendelések transzakciós története, megvásárolt árura vonatkozó információk, vevőszolgálattal folytatott beszélgetés hangrögzítése.
 • Felhasználói fiók kezelésével kapcsolatos személyes adatok feldolgozása
  • Ha Ön az Astratex.hu weboldalon felhasználóként regisztrál, a felhasználói fiók kezelése céljából az Astratex kezeli a személyes adatait. Az adatok feldolgozásának jogcíme a szerződés teljesítése, illetve az adásvételi szerződés megkötését, a megrendelt áru leszállítását, és az ezzel összefüggő kommunikációt szolgáló lépések, továbbá a törvényben előírt adózási kötelezettségek teljesítése.
  • A felhasználói fiók létrehozása esetén az Astratex az adatalany személyes adatait az alábbi terjedelemben gyűjti és dolgozza fel – keresztnév és vezetéknév, e-mail cím telefonszám, tartózkodási cím vagy kézbesítési cím, jelszó titkosított formában, személyes profil jellegű információk, mint az életkor, a nem, vásárlással kapcsolatos adatok (azaz. pl. az áru típusa és ára, vásárlás dátuma, felhasználói fiókkal kapcsolatos információk).
 • Személyes adatok feldolgozása a hírlevelek küldése céljából (üzleti ajánlatok)
  • Abban az esetben, ha Ön regisztrálja az e-mail címét a hírlevelek küldése céljából, az Astratex a személyes adatait az alábbi terjedelemben dolgozza fel – e-mail cím, mégpedig az ajánlat tartalmú e-mail üzenetek és egyéb üzleti ajánlatok elektronikus úton történő küldése céljából, a 480. sz. 2004. évi tájékoztató társaság néhány szolgáltatásáról szóló törvény alapján, a későbbi jogszabályok olvasatában. A személyes adatait az Astratex csak azután kezdi feldolgozni, hogy Ön az Astratex.hu weboldalon regisztrálta magát a hírlevelek küldése céljából, és a regisztrációját az e-mail üzenetben továbbított személyes adatok feldolgozásának hozzájárulásával megerősítette. Ha fentiek szerint zajló regisztrációs folyamat nem lesz befejezve, az e-mail címe haladéktalanul törlésre kerül.
  • Törzsvásárlók esetén az Astratex a személyes adatait az alábbi terjedelemben dolgozhatja fel – keresztnév, vezetéknév, e-mail cím a fentiekben részletezett terjedelemben, a jogos érdek jogcíme alapján.
 • A vásárlók személyes adatainak feldolgozása marketing- és üzleti célokból adott hozzájárulásuk alapján
  • Abban az esetben, ha Ön marketing- és üzleti célokkal kapcsolatban adja hozzájárulását a személyes adatok feldolgozásához, az Astratex a személyes adatait az alábbi terjedelemben dolgozza fel – keresztnév, vezetéknév, nem, életkor, e-mail cím, IP cím és annak alapján beazonosított földrajzi hely, cookie-fájlok és hasonló technológiák alapján nyert adatok, megtörtént vásárlásokkal kapcsolatos adatok, webböngészőre és gépberendezésre, esetleg egyéb online azonosítókra vonatkozó adatok, elsődlegesen az Astratex vagy harmadik felek által megfelelően összeállított áru- és szolgáltatások ajánlása céljából a vásárló megszólításával kapcsolatban, mégpedig az internetes reklám minden eszközének felhasználásával, illetve a személyre szabott üzleti tartalmú e-mail üzenetek, célzott reklám és egyéb üzleti ajánlatok elektronikus eszközök segítségével küldött elektronikus kommunikáció formájában a 480. sz. 2004. évi tájékoztató társaság néhány szolgáltatásáról szóló törvény alapján, a későbbi jogszabályok olvasatában.
 • Cookie-fájlok alkalmazása és weboldalak elemzése
  • Abban az esetben, ha Ön használja az Astratex weboldalát, azzal hozzájárul a cookie-fájlok gyűjtéséhez, melyeket az Astratex a weboldalain használ a weboldalak működésének javítása, a látogatottság kiértékelése, illetve a marketing tevékenység optimalizálása céljából, vagyis az Ön áruk utáni érdeklődésének kiértékelése alapján történő áruhirdetések ajánlása céljából.

Mik azok a cookie-fájlok?

A cookie-fájlok kicsi adatfájlok, melyeket az Ön által meglátogatott weboldal elküld a webböngészőjére, majd tárolja azokat a számítógépén az egyes felhasználók megkülönböztetése céljából. A felhasználó személye azonban ezen információk alapján nem azonosítható be. A cookie-fájlok segítenek bizonyos ideig tárolni a tevékenységét és a preferenciákat, hogy ne kelljen azokat újra behelyezni, amikor visszatér a weboldalra vagy amikor az egyik weboldalról átmegy egy másik weboldalra.

Milyen célra használjuk a cookie-fájlokat?

A cookie-fájlok kényelmesebbé teszik a vásárlást, és egyszerűsítik a weboldalak nézegetését. A cookie-fájlok főleg az alábbi célokat szolgálják:

 • A weboldalaink megfelelő működésének biztosítása, hogy a termékek rendelési folyamata zökkenőmentesen befejezhető legyen;
 • Biztonságos bejelentkezés biztosítása, felhasználók ellenőrzése, bejelentkezési megbízások csalók által történő felhasználásának megelőzése, illetve felhasználók adatainak védelme a jogosulatlan hozzáférések ellen;
 • A vásárlóink bejelentkezési adatainak tárolása, hogy ne kelljen minden alkalommal újra beírni azokat;
 • A kosár tartalmának tárolása;
 • A weboldalak megjelenítésének biztosítása, tekintettel a látogatók preferenciáihoz és igényeihez;
 • A látogatottság, illetve a felhasználók viselkedése, preferenciái és érdeklődése elemzéséhez;
 • A felhasználó érdeklődési körének megfelelő hirdetések összeállítása.
Az Astratex.hu weboldalunk olyan cookie-fájlokat alkalmaz, melyek a tartósságuk alapján két alaptípusra csoportosíthatók. Az ideiglenes cookie-fájlok, az ún. „relációs cookies“, melyek csak ideiglenesek, és a számítógépén csak addig tárolódnak, míg Ön nem zárja be a böngészőt, illetve tartós cookie-fájlok, az ún. „permanens cookies“, melyek hosszabb ideig tárolódnak a számítógépén. Az ideiglenes cookie-fájlok lehetővé teszik az információk tárolását, amikor az egyik weboldalról átmegy egy másik weboldalra úgy, hogy nem szükséges néhány adat újbóli megadása. A böngésző bezárása után törlődnek a számítógépéről. A tartós cookie-fájlok segítik a számítógépe beazonosítását ha újra meglátogatja a weboldalunkat, ugyanakkor a személyének beazonosítását nem teszik lehetővé.

 

Az egyes funkciók alapján az alábbi típusú cookie-fájlokat különböztetjük meg:

 • konverziós, melyek különböző értékesítési csatornák teljesítményének elemzését teszik lehetővé;
 • trackinges (nyomon követő), melyek a konverziós cookie-fájlokkal kombinálva különböző értékesítési csatornák teljesítményének elemzését segítik;
 • re-marketinges,melyek lehetővé teszik számunkra a hirdetések tartalmának személyre szabását, illetve a hirdetések megfelelő irányítását;
 • analitikus, melyek segítik a weboldalunk felhasználói kényelmének javítását az által, hogy megértjük, hogyan használják a látogatók a weboldalainkat;
 • esszenciális, melyek a weboldal alapvető működése szempontjából fontosak.

Némelyik cookie-fájl olyan információkat gyűjt, melyeket harmadik fél használhatja fel, és amelyek pl. közvetlenül támogatják a reklámtevékenységünket (ún. „harmadik féltől származó cookie-fáljok“). Például a reklámügynökségnél megjeleníthetők a weboldalaink látogatói által vásárolt termékekre vonatkozó információk, hogy jobban alkalmazhassuk az internetes banner hirdetések megjelenítését az Ön által látogatott weboldalakon. Ezen adatok alapján azonban az Ön személye nem azonosítható be.

A cookie-fájlok alkalmazásának engedélyezése, engedély visszavonása

Jelen weboldal használatával Ön hozzájárul a cookie-fájlok alkalmazásához. A cookie-fájlok engedélyezése önkéntes. Abban az esetben, ha nem ért egyet valamelyik vagy minden típusú cookie-fájl alkalmazásával, a webböngészője beállításával megtilthatja a cookie-fájlok alkalmazását az alábbiakban leírt módon. Ha azonban letiltja a cookie-fájlok alkalmazását, előfordulhat, hogy néhány funkciót minden alkalommal manuálisan kell majd beállítania amikor meglátogatja a weboldalainkat, illetve nem garantált néhány szolgáltatás és funkció működése.

Böngésző Internet Explorer Chrome Firefox
Cookie-fájlok letiltása 1. Az "Eszközök" menüpontban válassza az "Internet tulajdonságai" pontot.
2. Kattintson a "Személyes adatok védelme" megnevezésű fülre.
3. Az összes cookie-fájl letiltásához a beállítások mezőben húzza fel a csúszkát.
4. A beállítását "OK" gombbal véglegesítse.
1. A „Beállítások“ menüpontban válassza a „Speciális” lehetőséget.
2. Az “Adavédelem és biztonság” részben kattintson a „Tartalombeállítások“ lehetőségre.
3. Kattintson a „Cookie“ elemre.
4. Kapcsolja ki a „Cookie adatok mentésének és olvasásának engedélyezése a webhelyeken“ lehetőséget.
1. Fő menüben kattintson a "Firefox" gombra, majd a "Lehetőségek" gombra.
2. Válassza a "Privát" lehetőséget.
3. A „Cookies” részben kapcsolja ki a "Cookies beállítások engedélyezése" funkciót.
4. Erősítse meg a beállítását.
Cookie-fájlok törlése 1. Az „Eszközök” menüpontban válassza a „Biztonság“ lehetőséget, és kattintson a „Böngészési előzmények eltávolítása“ gombra.
2. Jelölje meg a „Cookies“ mezőt.
3. Kattintson a „Törlés“ gombra.
1. Az „Előzmények“ menüpontban kattintson a „Böngésző adatok törlése“ gombra
2. Jelölje meg a „Cookie-fájlok és egyéb webhelyadatok“ jelölőnégyzetet.
3. Kattintson az „Adatok törlése“ gombra.
1. Fő menüben kattintson a "Firefox"-ra, majd az "Előzmények" lehetőségénél található nyílra.
2. Válassza a „Böngészési előzmények törlése“ lehetőséget.
3. Az „Elemek törlése a következő időszakból“ lehetőségnél válassza az „Összes” lehetőséget.
4. Kattintson a „Részletek“ gombra és jelölje meg a „Cookies“ jelölőnégyzetet, majd kattintson a „Törlés“ gombra.

3. Mennyi ideig tároljuk az Ön feldolgozott személyes adatait?

 • Az Ön személyes adatait az Astratex a webshopban történő áruvásárlás esetén dolgozza fel, a szerződéses viszony teljesítésének ideje alatt, illetve a szerződésből fakadó kölcsönös jogok és kötelezettségek biztosításához feltétlenül szükséges ideig, továbbá az áru jótállási idejének letelte utáni naptól 2 évig, az Astratex jogos érdeke alapján (lásd feljebb). A kiállított adóügyi bizonylatokat a kiállítás napjától számított 10 évig archiváljuk, a 235. sz. 2004. évi az általános forgalmi adóról szóló törvény 35. §-a alapján, a későbbi jogszabályok olvasatában. Az adóügyi bizonylatok kiállítása jogi alapjának bizonyítása céljából a vevő által elküldött megrendelés elküldésének napjától számított 10 évig a megrendelőket is archiváljuk.
 • Abban az esetben, ha az Astratex a személyes adatait az Ön kifejezett hozzájárulása alapján dolgozza fel marketing- és üzleti célokból, vagy az elektronikus úton történő üzleti ajánlatok továbbítása céljából a 480. sz. 2004. évi tájékoztató társaság néhány szolgáltatásáról szóló törvény alapján, későbbi jogszabályok olvasatában, a személyes adatok 5 évig vagy addig az ideig kerülnek feldolgozásra, még a hozzájárulását vissza nem vonja. A hozzájárulás visszavonása nincs kihatással az Astratex által más célokból, illetve egyéb jogcímen történő személyes adatok feldolgozására, összhangban ezen Tájékoztatással a személyes adatok feldolgozásáról.

4. Kinek van hozzáférése az Ön személyes adataihoz?

A fentiekben részletezett célokból a személyes adatokat az Astratex és munkavállalóin kívül, a partnerei is kezelhetik. Azon külső partnereket, akik mint adatfeldolgozók feldolgozhatják az Ön személyes adatait, az Astratex gondosan választja ki, és a személyes adatokat kizárólag olyan partnerekre bízza, akik kellő garanciát nyújtanak a megfelelő műszaki és szervezési intézkedések biztosítására annak érdekében, hogy ne fordulhasson elő a rendelkezésre bocsájtott, tárolt vagy egyéb módon feldolgozott személyes adatok, főleg véletlenszerű vagy jogellenes megsemmisítése, elvesztése, módosítása, jogosulatlan hozzáférése, vagy jogosulatlan hozzáférés az adatokhoz.

Alanyok, akik jelenleg vagy a jövőben hozzáférhetnek a személyes adataihoz, az alábbiak lehetnek:

 • azon személyek, akik az Astratex számára bizonyos szolgáltatás műszaki működését biztosítják, vagy ezen szolgáltatásokat biztosító technológiák üzemeltetői (jellemzően program- vagy egyéb támogató műszaki szolgáltatások, szerverszolgáltatások, e-mail üzenetek küldése, a weboldalak látogatottságának mérésével, illetve weboldal tartalmak látogatók igényeihez testre szabásával kapcsolatos szolgáltatások);
 • személyek, aki az Astratex számára árukiadást végeznek a vevők felé;
 • személyek, akik részére az Astratex weboldalán személyes adatok gyűjtését vagy a weboldal látogatóinak viselkedését nyomon követő elemek vannak elhelyezve (általában azonban az ún. pszeudonimizált formában, vagyis közvetlen azonosítóadatok megszerzésének lehetősége nélkül), azaz főleg cookie-fájlok segítségével weboldalaink elemzését végző személyek, illetve hirdetési rendszerek üzemeltetői célzott reklámmal kapcsolatban, melyet a megtörtént vásárlás adataiból és a cookie-fájlokból nyert adatok alapján készítenek (beleértve a re-marketinget).

Továbbá az Astratex köteles néhány személyes adatát – a hatályos jogszabályok értelmében – továbbítani pl. közigazgatási szerveknek, bíróságnak vagy büntetőjogi szerveknek az esetleges közigazgatási-, büntetőjogi- vagy polgárjogi eljárással kapcsolatban.

5. Milyen jogok illetik meg Önt az Astratex által feldolgozandó személyes adatokkal kapcsolatban?

Az Ön személyes adataival kapcsolatban Önt - mint adatalanyt – az alábbiakban részletezett jogok illetik meg:

 • A személyes adatai feldolgozásával kapcsolatos hozzájárulás bármikori visszavonásának joga (ha az adatok feldolgozása hozzájáruláson alapul, pl. marketing- és üzleti célú személyes adatok feldolgozásának hozzájárulása; a cookie-fájlokból származó adatok feldolgozása a webböngészője beállításának módosításával letiltható);
 • Jog a személyes adatok hozzáféréséhez (információkérés joga, hogy az Önt érintő személyes adatok az Astratex által feldolgozásra kerülnek-e vagy nem, és amennyiben igen, akkor Önnek az érintett Rendelet 15. cikke alapján jogában áll ezen személyes adatokhoz, illetve további információkhoz hozzáférni);
 • Jog az adatok átviteléhez (jogában áll hozzáférni az Önt érintő személyes adatok strukturált, általánosan használt és gépi olvasható formájában, és ezen adatok átadásához más adatkezelőnek; jogában áll kérni, hogy ezen személyes adatokat egyik adatkezelő közvetlenül adjon át egy másik adatkezelőnek, amennyiben ez műszakilag kivitelezhető);
 • Jog az adatok javításához (jogában áll kérni az Önt érintő pontatlan személyes adatok haladéktalan javítását az Astratex által);
 • Jog a feldolgozott adatok korlátozásához (jogában áll kérni, hogy az Astratex korlátozza az adatok feldolgozását, egyéb iránt olyan esetben, amikor az adatok javításával kapcsolatos joggal az Astratex ellenőrzi az adatok helyességét; vagy ha az Astratex részéről a személyes adatok feldolgozása jogellenes lenne, de Ön nem kéri az adatok törlését);
 • Jog az adatok törléséhez (jogában áll kérni, hogy az Astratex haladéktalanul törölje ki a személyes adatait, ha a továbbiakban nem szükségesek az eredeti cél teljesítéséhez, vagy ha Ön visszavonta hozzájárulását, amely alapján ezen adatok Astratex általi feldolgozása történt, és továbbiakban nem áll fenn semmilyen jogcím az adatok feldolgozásához; vagy ha az Astratex részéről a személyes adatok feldolgozása jogellenes volt);
 • Ellenvetés joga (jogában áll kérni, hogy jogos érdek jogcímen az Astratex a továbbiakban ne dolgozza fel a személyes adatait);
 • Jogában áll észrevételével fordulni az alábbi Adatvédelmi hatósághoz..

6. Hogyan léphet kapcsolatba az Astratex-el?

Az Ön személyes adatainak feldolgozásával vagy a fentiekben részletezett jogai érvényesítésével kapcsolatos bármilyen kérdés esetén az Astratex-hez fordulhat írásban az alábbi címen: Jugoslávská 15, Náchod 54701, Cseh Köztársaság, vagy az alábbi telefonszámon: 06 1 998 9767, illetve az alábbi e-mail címen: info@astratex.hu.


trusted