061 998 9767
MENÜ

Termékértékelés nyereményjáték - játékszabályzat


Dátum:28.5.2021

Nyereményjáték szervezője:
 
ASTRATEX s.r.o. társaság - székhely: Na Maninách 315/4, Holešovice, 170 00 Praha 7, Cseh Köztársaság, Cégjegyzékszám: 25944355, Közösségi adószám: CZ25944355. A társaságot a Prágai Cégbíróság a C 163465 szám alatt jegyezte be a Cégjegyzékbe.
 
A szervező fenntartja a jogot módosítani a játékszabályzatot, illetve arra, hogy nyereményjátékot indoklás nélkül bármikor megszüntethesse. A nyeremény jogi úton nem érvényesíthető! A nyereményjáték szervezője fenntartja a jogot a nyereményjátékból kizárni azokat az értékeléseket, melyek nem felelnek meg a játékszabályoknak.
 
Az értékelés nem lehet ellentétben a Magyarország területén érvényes jogszabályokkal; nem tartalmazhat semmilyen olyan kijelentést, amely ellentmond az általános erkölcsi szabályoknak, az általánosan elfogadott magatartási és erkölcsi szabályoknak, vagy amely sérti az emberi méltóságot; nem tartalmazhat pornográfiai elemeket, sem erőszakos, sértő vagy más módon elfogadhatatlan tartalmat, nem tartalmazhat a nemzeti vagy etnikai hovatartozásra, fajra vagy más csoportosulásra sértő tartalmat, tilos a bűncselekményekre való felbujtás, a bűncselekmények helyeslése, erkölcstelen magatartásra való felbujtás; az értékelés nem tartalmazhat olyan elemeket vagy részeket, melyek harmadik személyek jogait sértik, főként szerzői jogokat vagy a szerzői jogokkal kapcsolatos jogokat, ipari tulajdonjogokat - mint például a védjegyek, eredetmegjelölés, szellemi tulajdonjoggal kapcsolatos más jogok; nem tartalmazhat rejtett reklámot; semmilyen módon nem sértheti a lebonyolító vagy a szervező jó hírnevét.
 
A nyereményjáték szervezője fenntartja a jogot, hogy nem tesz közzé olyan értékeléseket, melyek nem felelnek meg a jelen játékszabályzatban közölt feltételeknek – ilyen értékeléseket nem tessz közzé, illetve kizárja a nyereményjátékból, a nyereményjáték időtartama alatt vagy a nyereményjáték befejezése után azokat indoklás nélkül törli anélkül, hogy bármilyen kompenzációt lehetne ezért igényelni.
 
A nyeremény jogi úton nem érvényesíthető! A szervező fenntartja a jogot bármikor módosítani a nyereményjáték vagy a tárgyi nyeremény feltételeit, a nyereményjátékot elhalasztani, szüneteltetni vagy kompenzáció nélkül megszüntetni a nyereményjáték időtartama alatt úgy, hogy a résztvevők nem jogosultak a nyereményjátékkal kapcsolatban esetlegesen felmerült költségek megtérítésére.
 
A nyereményjátékban az a vásárló vehet részt, aki vásárlói fiókkal rendelkezik. A nyereményjátékban nem vehetnek részt, illetve a nyereményjátékból ki vannak zárva a szervező munkavállalói, minden olyan személy, aki részt vesz a nyereményjáték szervezésében, továbbá ezekkel a személyekkel közeli, illetve rokoni kapcsolatban álló személyek, a 2012. évi 89. számú törvény - Polgári Törvénykönyv – 22. § rendelkezése értelmében.
 
A nyereményjáték időtartamának lejárta után – 2021.12.31-én – kiválasztásra kerülnek a legtöbb pozitív hozzászólást (lájkot) összegyűjtő értékelők. A nyereményjáték szervezője a nyereményjáték befejezése után 30 munkanapon belül e-mailben értesíti a nyerteseket. A nyeremények készpénzre nem válthatók át!
 
Minden ügyfél kaphat csak egy díjat, így a verseny tartalmazza a felülvizsgálat a legtöbb összegyűjtött pozitív reakciókat (lájkot).
 
Ha a nyereményjáték résztvevője eleget tett a nyereményjáték részvételi feltételeinek, a jelen szabályok rá nézve kötelező érvényűek. Ha a nyereményjáték résztvevője ezen szabályokat megszegi, a szervező jogosult őt a nyereményjátékból kizárni. A nyereményjáték szabályai online formában elérhetők a nyereményjáték egész időtartama alatt.
 
A nyereményjáték szervezője fenntartja a jogot bármikor módosítani ezen nyereményjáték szabályait, esetleg a nyereményjátékot indoklás nélkül megszüntetni. Minden ilyen döntés a www.astratex.hu weboldalon történő közzététel pillanatában lép hatályba.
 
Jelen játékszabályzat 2021.01.01-én lép hatályba. A nyereményjátékban való részvétel önkéntes, a játékban résztvevő személy a részvételével egyben elfogadja a nyereményjáték szabályait. A játékszabályzat bármilyen megsértése, megkerülése, illetve a visszaélési kísérlet a nyereményjátékból való azonnali kizárást vonja maga után.

Hírlevél

Szeretne az újdonságokról értesülni?

Szerkesztés, kijelentkezés